Công nghiệp Tin tức

  • What’s the difference between ANSI B36.19 and ANSI B36.10 Standard ?

    Sự khác biệt giữa Tiêu chuẩn ANSI B36.19 và ANSI B36.10 là gì?

    Tiêu chuẩn ANSI B36.19 bao gồm ống thép không gỉ liền mạch và ống thép hàn.nhưng tiêu chuẩn ANSI B36.10 bao gồm ống thép liền mạch và ống thép hàn.Biểu đồ dữ liệu ống thép dưới đây có thể được sử dụng để tìm kích thước ống .d ...
    Đọc thêm